Hoppa till innehåll

Medfinansiering från EU av yrkesvux 2023

EU-finansiering av yrkesvux 2023

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om ett återhämtningsstöd. Våra gymnasiala yrkespaket kommer delvis att finansieras av EU-medel.

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png